Banys de Bosc: Impacte en la Salut de les Persones amb Malaltia Mental

Els resultats sobre l'estat de salut de les persones usuàries que han participat en els banys de bosc de el projecte, apunten als beneficis que es detallen en l'informe final:

  • Tendència general cap a un augment de la saturació d'oxigen, una disminució de la pressió arterial i una disminució de la freqüència cardíaca després de l'bany de bosc.
  • Tendències positives en els mesuraments de l'impacte dels banys de bosc a les persones amb malaltia mental en dimensions com el benestar emocional, les relacions interpersonals, la inclusió comunitària.
  • Millora significativa en el manteniment d'un estat d'ànim favorable i en la regulació de l'ansietat i l'estrès.
  • La simptomatologia de la malaltia mental millora, especialment la relacionada amb la desgana i la desmotivació.
  • Major impacte en les persones que pateixen trastorns de l'estat d'ànim: depressió, trastorn bipolar, ...
  • En ambdós sexes els resultats han estat positius, encara que en les dones el benefici ha estat més gran.