KIDS & FOREST

El programa Kids & Forest, és un programa pro-bono que pretén oferir als nens i joves en situacions de desigualtat, manca socioeconòmica, vulnerabilitat i exclusió social l'oportunitat de gaudir de la interacció amb la natura.

Poden sol•licitar la participació en aquest programa les entitats públiques i privades que acullen nens i joves en les situacions descrites.

Canvis Socials i Els seus Conseqüències
Creiem que en les últimes dècades innombrables i diferents canvis socials han afectat la vida de nens i joves, i sobretot la manera com interactuen amb la natura.

Els estudis realitzats mostren que el canvi més significatiu és que a la vida diària dels nens hi ha una absència de contacte directe amb l'ambient natural, limitant l'oportunitat de gaudir d'experiències en la natura.
Aquesta manca de contacte amb la natura està donant lloc a una enorme varietat de problemes de salut mental i física.

ORIENTACIÓ

Definir l'orientació significa treballar sobre aspectes que puguin contribuir a eliminar les barreres que existeixen entre els nens i l'ambient natural així com estimular la trobada entre tots dos en un ambient segur i sense condicionaments.

En els passejos s'estimulen:

 • Curiositat i Pensament Crític.
 • Seguretat i Competència.
 • Connexió.
 • A casa en la Naturalesa.

Aquests aspectes es treballen a partir de la interacció directa amb la natura, obrint oportunitats per a una connexió simple i natural amb el que ens envolta.

La pràctica del Consell al llarg de la caminada són moments en què els nens comparteixen les seves experiències, amistats i rialles. Aquests cercles permeten que es connectin a cadascuna de les persones presents.

Els consells poden tenir un efecte restaurador que permet als nens i joves internalitzar i consolidar les seves vivències.

A través d'aquest procés, ells internalitzen els canvis que poguessin haver sentit, transcendint els seus hàbits i donant-los també l'oportunitat de trobar formes d'autoregulació noves i més autèntiques en el que respecta el món al seu voltant.

BENEFICIS

Els aspectes mencionats aquí formen part d'un procés d'internalització i canvi que passa després d'estar en ambients naturals repetides vegades.

En conseqüència, després d'una sèrie de passejades potser poguéssim veure els nens canviar en algunes de les qualitats o aspectes mencionats aquí:

 • Autoconfiança, autoacceptació, autoconsciència, autoregulació i autogestió.
 • Augment de la capacitat cognitiva i emocional.
 • Atenció comportamental.
 • Augment de la creativitat, pensament crític i capacitat de resolució de problemes.
 • Millora de la salut mental i sensació de benestar.
 • Desenvolupament de capacitats sòcio-emocionals.
 • Reforç positiu i disminució de les emocions negatives.
 • Major sentiment de competència i, reforç i increment de les relacions socials.
 • Atenuar els símptomes de TDAH.
 • Millor control d'impulsos i d'aptituds pertorbadores.