FORMACIÓ DE GUIES 

L'INSTITUT DE BANYS DE BOSC FORMA GUIES DE BANYS DE BOSC I PROFESSIONALS DE TERÀPIA DE BOSC.


La formació de Guia de Banys de Bosc i Professionals de Teràpia de Bosc de l'Institut de Banys de Bosc és una combinació de les últimes investigacions d'avantguarda sobre boscos i salut, pràctiques de connexió amb la natura internacionals, directrius científiques i saviesa tradicional ancestral. Respectem el context social, cultural i ambiental en què viuen les persones.

27 JULIOL - 1 AGOST 2020
PAIS VASC

GUÍA DE BANY DE BOSC

Urkiola, Vizcaia

8 - 10 AGOST 2020
XILE

PROFESSIONAL DE TERÁPIA DE BOSC

Santiago de Chile

24 - 27 SEPTEMBRE 2020
GIRONA

PROFESSIONAL DE TERÁPIA DE BOSC

Sanilles, Girona

4 - 14 NOVEMBRE 2020
XILE

GUÍA DE BANY DE BOSC

Parque Oncol, Valdivia

16 - 21 FEBRER 202​1
COLOMBIA

GUÍA DE BANY DE BOSC

Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya

El model 5x5 de formació a Baños de Bosc i Teràpia de l'Instituto de Baños de Bosque i de l'European Forest Therapy Institute:

  • Proporciona un conjunt complet d'eines i un suport individual personalitzat per integrar els Banys de Bosc en el teu entorn de treball.
  • Equipa amb un marc teòric únic per guiar banys de bosc, experiències, tallers i recessos.
  • Facilita i t'encoratja a dissenyar Intervencions per a grups específics.
  • Impulsa la teva relació amb la natura, recolzant així el teu benestar i enfortint el teu sentit del propòsit;
  • Permet integrar mètodes internacionals de connexió amb la natura, habilitats i investigació per millorar la teva vida i trajectòria professional.