PROGRAMES PER A ESCOLES

L'Instituto de Baños de Bosque crea experiències úniques que dins de l'entorn del bosc, proporcionen experiències i eines valuoses per ser aplicats en de dia a dia dóna l'escola i de l'entorn de la llar.

Creiem que el vincle amb la natura és necessari per al benestar físic, emocional i cognitiu de nens i joves.

Un bany de bosc

Els estudis científics recents demostren que estar en ambients naturals:
• Estimula als nens i joves.
• Desenvolupament seva autoconfiança, capacitat d'aprenentatge i entusiasme.
• Disminueix els conflictes.
• Facilita una comunicació clara.

Treballem eines per al desenvolupament físic i cognitiu dels nens com:
• Desaccelerar.
• Capacitat de Concentració.
• Silenci i l'Escolta Activa.
• Creativitat i Imaginació.
• Comunicació clara i eficaç.
• Sentit de Pertinença.

¿PER LA TEVA CLASSE?

En conjunt els educadors dissenyar un programa ad hoc que s'ajusti a les necessitats dels seus alumnes i professors.

Bany de Bosc

Aquesta és una experiència de bany de bosc de 2 o 3 hores.
Concentrem els sentits per desenvolupar una connexió amb la natura.

Forest Day

Aquesta immersió d'un dia és una experiència específica, que explora lligar-se a la natura a través dels sentits.
• Farem un bany de bosc.
• Activitats sensorials per aprofundir la nostra relació amb l'entorn.