BENESTAR CORPORATIU

Realitzem experiències úniques en contacte amb la natura que proporcionen vivències i eines aplicables al dia a dia de l'entorn laboral.

L'objectiu és millorar la salut i el benestar dels professionals.

Combinem la pràctica de banys de bosc i de diferents tècniques de connexió amb la natura, amb contingut teòric basat en la naturalesa com a mètode pedagògic.

Els programes presentats pots ser implementats en mòduls de 8 hores, en dies independents, consecutius o en recessos.

¿PER LA TEVA EMPRESA?

Si creus que el benestar físic i mental són claus per el desenvolupament de qualsevol professional els programes del Instituto de Baños de Bosque són per al teu equip.

Els programes de benestar corporatiu treballen de forma transversal: 

  • Reducció de l'estrès.
  • Augment de l'estat d'ànim i de la sensació de benestar psicològic.
  • Augment de la capacitat cognitiva i de concentració.
  • Disminució de la tensió psicològica-ansietat.
  • Desenvolupament de capacitats socioemocionals, i reforç de les relacions socials.

En conjunt amb vostè dissenyarem un programa ad hoc que s'ajusti a les necessitats específiques del seu equip. 

Nature Based Stress Reduction and Wellbeing (NBSRW)

Nature Based Stress Reduction and Wellbeing (NBSRW) és un programa de reducció d'estrès i millora del benestar basat en la connexió amb la natura.

El NBSRW està dissenyat perquè els equips de professionals guanyin eines per prevenir:
• El desajust entre les exigències i els recursos físics, mentals i emocionals disponibles potenciadors d'estrès.
• L'exposició a nivells elevats i continuats alts d'estrès creadors de Burnout.
• Factors generadors de tristesa i depressió.

En aquest programa els membres del seu equip:
• Guanyaran una base sòlida per a la pràctica dels banys de bosc.
• Assimilaran formes sensorials d'explorar el seu entorn.
• Aprendran tècniques de connexió amb la natura.
• Coneixerà els seus límits i aprendrà a ultrapassar.

Programa de 24 hores dividides en 3 mòduls de 8 hores cadascun.

Nature Based Creative Decision Making (NBCDM)

Nature Based Creative Decision Making (NBCDM) és un programa de benestar i potenciació de la resolució creativa de problemes basat en la connexió amb la natura.

El NBCDM està dissenyat perquè els equips de professionals potenciïn:
• La capacitat creativa de resolució de problemes.
• La capacitat cognitiva i emocional.
• El pensament crític.
• Sentiment de competència.

En aquest programa els membres del seu equip:
• Aprendran tècniques de connexió amb la natura.
• Potenciaran rutines que donen suport al pensament creatiu.
• Guanyaran claredat en la presa de decisions.

Programa de 16 hores dividides en 2 mòduls de 8 hores cadascun.

Nature Based Communication Activation (NBCA)

Nature Based Communication Activation (NBCA) és més que una acció de Team Building que sense oblidar la diversió està orientada a fomentar la comunicació en l'equip.

El NBCA és un programa que està dissenyat perquè els equips de professionals:
• Reforcen l'autoconfiança, autoacceptació i autogestió.
• Incrementin la percepció de pertinença i les relacions socials.
• Desenvolupin capacitats socioemocionals.
• Augmentin el control d'impulsos i d'aptituds pertorbadores.

En aquest programa els membres del seu equip:
• Aprendran noves tècniques i formes de comunicar-se;
• Assimilaran noves dinàmiques de grup.

Programa de 8 hores a realitzar en 1 mòdul d'un dia.