Avis Legal

L’Insituto de Baños de Bosque és una marca de l’empresa GESSCA Lda.

Les presents condicions generals, a sota descrites, regulen la relació entre GESSCA Lda. (Des d’ara designada per Gessca) i el client.

D’aquesta manera, en contractar els serveis oferts (passejos, recessos o altres) el client assumeix la participació en l’activitat contractada, els riscos que els són inherents, es fa coneixedor i accepta totes les presents condicions incloses en aquesta secció “Avis Legal”.

Les condicions generals descrites en el present document poden ser complementades per les condicions particulars de cada activitat. Les condicions particulars es sobreposen i complementen les presents condicions generals.

Responsabilitats i riscos

El client en qualitat de participant del programa o activitat té degudament en compte:

 • Reconeix que les activitats a l’aire lliure en àrees naturals, impliquen un risc que pot donar lloc a diversos tipus de danys, ja siguin personals o materials pel que fa a la seva persona i a tercers.
 • Reconeix, també, que aquests riscos no poden ser eliminats sense comprometre les característiques essencials de l’activitat. Aquests danys poden ser el resultat de diversos factors, entre ells, les caigudes, l’exposició a temperatures altes o baixes, atacs d’animals i / o picades d’insectes.
 • El client és conscient que les activitats es desenvolupen en locals, de vegades de difícil accés, per la qual cosa en cas d’accident l’assistència mèdica poden trigar.
 • Reconeix que els empleats de Gessca Lda., busquen la seguretat, disminuint els riscos associats a les activitats que desenvolupem, però no pot garantir controlar els factors que són aliens.

Així, després de la seva inscripció / reserva, el client assumeix els següents compromisos davant Gessca Lda. i per als deguts efectes legals accepta que:

 • Conec el programa d’aquesta activitat, els riscos i voluntàriament desitjo participar
 • Respectaré totes les regles, pautes, normes de conducta, i tot tipus de recomanacions que em van ser donades pels empleats Gessca Lda.; per la meva pròpia seguretat, la d’altres persones (participin o no) i l’entorn en què es desenvolupa l’activitat, ja sigui espai natural públic o privat
 • Tinc les condicions físiques i psicològiques per suportar l’esforç associat amb aquest programa. No tinc malalties cardíaca, pulmonar o altres que d’alguna manera impliquin limitacions per a la pràctica d’activitats esportives.

La companyia Gessca i els seus empleats no són responsables de les conductes inapropiades dels participants durant les activitats o de danys que puguin causar a tercers (que participen o no) o al medi ambient natural.

En aquests termes renuncio a qualsevol reclamació per danys derivats de la meva participació en aquesta activitat pel que fa Gessca Lda..

Horari

La durada de les activitats és una indicació basada en condicions ideals. Aquest temps pot ser reduït per causes ambientals alienes a Gessca Lda. No serà causa qualsevol dret per l’alteració dels horaris a causa d’aquestes circumstàncies.

Hi ha 10 minuts de tolerància perquè tots els participants són al lloc indicat com a “punt de trobada” a la informació de l’activitat.

Drets d’Imatge

Gessca Lda. Es reserva el dret d’utilitzar fotografies preses abans, durant i després de les activitats amb fins de promoció. Excepte comunicació per escrit en contra, el client autoritza l’ús de fotografies i vídeos recollits en les activitats de promoció, l’enviament als clients i accions de màrqueting i publicitat.

Responsabilitat

Gessca Lda. te totes les seves activitats cobertes per una Assegurança de Responsabilitat Civil.

Reserves dónes activitats

El registre o la reserva de l’activitat de Gessca s’ha de fer necessàriament en el formulari de reserva al nostre lloc web: www.institutodebañosdebosque.com o a través del nostre correu electrònic hola(@)institutodebanosdebosque.com. El client amb aquest acte es compromet a pagar la totalitat dels serveis per als quals es va fer la reserva.

Després del seu contacte rebrà un correu electrònic amb la confirmació de Gessca Lda., en termes de disponibilitat de l’activitat sol·licitada. La inscripció només serà vàlida després de la posterior confirmació escrita de Gessca Lda.

Pagament

En el correu electrònic de confirmació d’Gessca Lda., el client rebrà també el nº de compte on realitzar la transferència del valor de l’activitat. Cal enviar el comprovant corresponent al correu electrònic de contacte (hola(@)institutodebanosdebosque.com) de Gessca Lda., com la confirmació del pagament. Si es requereix la factura emesa per indicar a la confirmació del pagament per correu electrònic, així com les seves dades necessàries per a l’emissió de la factura. Així que sigui comprovat rebrà un correu electrònic de confirmació del pagament

 • Per a les activitats d’un únic dia el pagament s’ha de fer en el moment de la Reserva.
 • En els recessos i activitats de més d’un dia de durada el pagament ha de ser realitzat íntegrament en el moment de la reserva.

Cancel•lacions i reemborsos

En cas de cancel·lació, el client serà informat tan aviat com sigui possible. Després de la cancel·lació rebrà dates alternatives o si prefereix un reemborsament del total pagat fins a la fecha.

Gessca es reserva el dret de cancel·lar i modificar les activitats en els següents casos:

 • No complir amb el nombre mínim de participants indicat en l’activitat.
 • Les males condicions climàtiques facin impracticable la realització de l’activitat.
 • No es compleixen les condicions mínimes de seguretat.
 • Altres condicions que facin impracticable realitzar l’activitat (incendis, forts vents, la caiguda d’arbres, etc.)

En cas de cancel·lació de reserves confirmades en aquestes condicions no hi ha lloc per a cap tipus de compensación.

En cas de cancel·lació de la reserva per part del client, el reemborsament total del seu pagament serà d’acord a les següents condicions:

 • Activitats d’1 dia, reemborsament complet quan la comunicació de la cancel·lació es produeixi en un termini superior a 48 hores de l’inici de l’activitat.
 • Activitats de diversos dies, ja siguin consecutius o no, reemborsament serà complet quan la comunicació de la cancel·lació es produeixi en un termini superior a dues setmanes de l’inici de la actividad.

No serà possible la cancel·lació de la reserva d’activitats superiors a un dia , en dies no consecutius, un cop iniciada el primer dia d’activitat.

Un cop feta la reserva, si el client no apareix a la data, hora i lloc marcat sense haver realitzat la cancel·lació o canvi en els termes anteriorment descrits, perdrà tots els drets inherents a la realització de l’activitat, inclòs el dret a la marcació d’una nova data.

Vals Regal

Los vals de regal prenen la forma de cupó en línia, que es ven a www.institutodebañosdebosque.com fent ús en els passejos i els llocs indicats.

Els vals de regal són considerats vàlids després que el pagament del mateix sigui realitzat, pel que són comprovant de pagament.

La compra d’un val regal implica l’acceptació sense reserves, ja sigui pels compradors o pels posseïdors, dels termes i condicions generals, així com la seva adhesió plena i completa a les condicions que prevalen sobre qualsevol altre document.

Els vals de regal són vàlids per un any, sent vàlids a partir de la data de pagament, de manera que la data de registre en l’experiència, així com la realització de la mateixa, s’han d’efectuar dins d’aquest límit de temps, sota pena de pèrdua irrevocable dels drets conferits pel val regal.

Dins el període de validesa esmentat anteriorment, els vals de regal serveixen com a mitjà de pagament de l’experiència seleccionada.

El registre o la reserva de l’activitat de Gessca pel titular dels vals regal s’ha de fer obligatòriament en el formulari de reserva disponibles a la nostra pàgina web: www.institutodebañosdebosque.com .Les marcacions seran considerades vàlides i finals quan els portadors dels vals de regal rebin la confirmació dels serveis per Gessca Lda.. a través del correu electrònic.

En el dia de realització de l’activitat el portador de val regal ha de lliurar el mateixa com a mitjà de pagament amb les dades sol·licitades omplerts juntament amb un document d’identificació als guies Gessca Lda.

La descripció de l’activitat pot canviar sense previ avís (per exemple, la durada, restriccions, etc.). No obstant, si Gessca Lda. Entre es trobés en la contingència de modificar o retirar l’activitat estigués disponible no implicarà la devolució dels vals regal o el reemborsament al comprador, donant el dret de substituir l’activitat adquirida per un altre de la mateixa qualitat i preu equivalent.

En el cas de no ús, pèrdua, robatori o destrucció dels vals de regals, el titular i / o comprador no podrà reclamar cap tipus de compensació o l’ús del mateix. Els vals de regal no són susceptibles de ser intercanviats per diners en efectiu i han de ser utilitzats en la data especificada.

Contacte, Suggestions i Reclamacions

Si necessita qualsevol informació, té algun suggeriment o queixa, no dubti en posar-se en contacte amb nosotros.

La seva opinió és important per Insituto de Baños de Bosque. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a al e-mail: hola(@)institutodebanosdebosque.com